Wednesday, June 22, 2011

I am in a train.


Friday, June 10, 2011

ACM Transactions on Speech and Language Processing (TSLP)

ACM Transactions on Speech and Language Processing (TSLP)

It has been just published a special issue on Machine Learning for Robust and Adaptive Spoken Dialogue Systems.

Wednesday, June 08, 2011

Stavíme tunely v OpenSSH - Root.cz

Stavíme tunely v OpenSSH - Root.cz

Toto je opravdu zajimave. Zejemna tathle ta citace.

Dynamické tunelování

... Dovolíme si tedy problematiku přeskočit a podívat se rovnou na dynamické tunelování:

$ ssh -D1080 user@server
Tímto jednoduchým příkazem jsme z SSH klienta vyrobili SOCKS proxy server. Všechny požadavky o spojení, které SOCKS server obdrží, protuneluje SSH protokolem a vyřídí na straně SSH serveru. Stačí tedy v aplikaci, jako je webový prohlížeč nebo poštovní klient, nastavit použití SOCKS proxy serveru (verze 5 nebo 4) s adresou localhost:1080. Od té chvíle bude veškerý provoz směrován tunelem. Jak snadné.

Thursday, April 21, 2011

Education: The PhD factory : Nature News

I foresee a gloomy future for most of the postdocs.

Education: The PhD factory : Nature News

Wednesday, April 20, 2011

Great lecture on probability measures

This is a very nice and easy to follow lecture on probability measures for beginners. It starts with the definition of measures, sigma algebra, continues with explanations of integrals, and abstract probability space, and ends with stochastic processes such as a Dirichlet process or a Gaussian process.
Foundations of Nonparametric Bayesian Methods


Peter Orbanz

2 videos